Goud

Aankoop
Steeds de hoogste prijs  betaald voor uw oud goud onder eender welke vorm: kapotte juwelen, tanden, ateliergoud, goud van crematoria, oude juwelen, onderdelen, etc. Alsook de aankoop van zuiver goud, gouden munten, gouden penningen en eretekens.

Verkoop
Verkoop van nieuwe, oude, antieke en tweedehandsjuwelen aan zeer gunstige voorwaarden.